Юридические консультации / Статьи

Ваша думка!
Кто в Украине был самым дрянным Генпрокурором?


Выберите вариант ответа
чтобы увидеть результаты опроса
Что не так в законе об оценке влияния на окружающую среду
12.06.2018
Тип материала: Статьи
Что не так в законе об оценке влияния на окружающую среду

Філософія нового закону про оцінку впливу на довкілля — ОВД — правильна, бо це захист природи.
Закон впроваджує європейську модель процедури оцінки впливу на довкілля.
Понад 700 компаній вже подали заявки до Єдиного реєстру Міністерства природи щодо проходження нової процедури. Понад 120 з них — газовидобувні компанії.
Останні нарікають на неефективну процедуру оцінки впливу на довкілля і застерігають про зрив планів щодо нарощування видобутку газу в Україні.


Подробнее
Право на забвение: можно ли добиться изъятия из Интернета нежелательных данных о себе
11.06.2018
Тип материала: Статьи
Право на забвение: можно ли добиться изъятия из Интернета нежелательных данных о себе

З активним розвитком мережі Інтернет прискореними темпами набуває актуальності питання захисту честі, гідності та ділової репутації певної особи в контексті поширення щодо неї інформації. Ця тенденція спричинила виникнення в європейській практиці нового фундаментального права — права на забуття в мережі Інтернет (англ. right to be forgotten). Під ним розуміється право фізичної особи за певних умов вимагати від оператора пошукової системи видалення посилань на певні сторінки, які відображаються в списку результатів пошуку при введенні імені такої особи в пошуковий рядок, та в разі відмови оператора — звернутися з такими вимогами до суду.


Подробнее
Ограничение прав собственности должника является гарантией справедливой сатисфакции
10.06.2018
Тип материала: Статьи
Ограничение прав собственности должника является гарантией справедливой сатисфакции

В узагальненні практики розгляду судами заяв про забезпечення позову сказано, що, виходячи з інформації, наданої судами області, а також даних апеляційного суду, можемо зробити висновок: більшість заяв про забезпечення позову розглядали у справах про стягнення заборгованості за кредитним договором, за договором позики та про поділ спільного майна подружжя.
Найчастіше застосовувалися заходи забезпечення позову у вигляді накладення арешту на майно чи заборони вчиняти дії щодо його відчуження. Забезпечували позови й у справах про визнання недійсними договорів, визнання недійсними результатів прилюдних торгів, усунення перешкод у користуванні майном.


Подробнее
Правило Міранди або Ви маєте право зберігати мовчання та право на адвоката.
07.06.2018
Тип материала: Статьи
Правило Міранди або Ви маєте право зберігати мовчання та право на адвоката.

Взагалі, справа була зрозумілою, жодних сумнівів щодо обвинувального вироку не було. Адвокат Мірнанди, Елвін Мур розумів це як ніхто інший. Однак в ті часи, адвокати та громадські діячі вели боротьбу з поліцейським свавіллям. Мур вирішив, що Міранда як не хто інший підходить на роль «жертви правосуддя». Головним аргументам у захисті Е. Міранди було те, що йому не були належним чином роз'яснені його права, а отже, його визнання і інші докази, які отримані з порушеннями, повинні бути вилучені зі справи.


Подробнее
Письменный опрос сторон как новелла гражданского процессуального законодательства
06.06.2018
Тип материала: Статьи
Письменный опрос сторон как новелла гражданского процессуального законодательства

ГПК Украины предусматривает некоторые особенности реализации прав и обязанностей участников дела именно в исковом производстве. Так, согласно ч. 2 ст. 43 ГПК Украины, участники дела обязаны подавать все имеющиеся у них доказательства в порядке и сроки, установленные законом или судом, не скрывать доказательства, а также предоставлять суду полные и достоверные пояснения по вопросам, которые поставлены судом, а также участниками дела в судебном заседании. В предыдущей редакции ГПК Украины статьи 27 и 31 прямо не закрепляли такого права и соотносящейся с ним обязанностью задавать вопросы и предоставлять ответы лицами, принимающими участие в деле, в том числе и сторонами. В новой же редакции ГПК Украины такое право и связанная с ним обязанность закреплены отдельным пунктом ст. 43.


Подробнее
БЕЗ ЗГОДИ НЕМАЄ ІНФОРМАЦІЇ? АБО ПРАВИЛО, ЯКЕ КРАЩЕ ЗАБУТИ
06.06.2018
Тип материала: Статьи
БЕЗ ЗГОДИ НЕМАЄ ІНФОРМАЦІЇ? АБО ПРАВИЛО, ЯКЕ КРАЩЕ ЗАБУТИ

Аналіз правозастовчої практики показує неоднакове розуміння суб’єктами приватного та публічного права положень норм Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та Закону України «Про захист персональних даних» у частині, що стосується доступу адвоката до персональних даних третьої особи.
Мова йде про витребування адвокатами конфіденційної інформації (персональних даних) третьої особи (не клієнта) за запитами, зробленими у зв'язку з наданням правничої допомоги клієнту.


Подробнее
Squeeze-out. Как не обижать маленьких
05.06.2018
Тип материала: Статьи
Squeeze-out. Как не обижать маленьких

Эта процедура позволяет мажоритарным акционерам, владеющим доминирующим пакетом акций свыше 95%, отобрать у миноритариев их долю насильно и фактически за бесценок.
Достаточно только дать Национальному депозитарию распоряжение путем размещения так называемого публичного безотзывного требования перевести все акции на свой счет, а миноритариям — перевести денежные средства на специальный счет escrow в банке.


Подробнее
Недостовірність доказів
05.06.2018
Тип материала: Статьи
Недостовірність доказів

Статтею 84 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.


Подробнее
Земельный мораторий отменять не надо. Что на самом деле означает громкое решения ЕСПЧ против Украины
05.06.2018
Тип материала: Статьи
Земельный мораторий отменять не надо. Что на самом деле означает громкое решения ЕСПЧ против Украины

Европейский суд отметил, что после падения Советского Союза Украина преимущественно раздавала сельскохозяйственные угодья людям, которые ранее работали в колхозах. Но при этом государство ввело, якобы временно, запрет на продажу такой земли.
"Правительство утверждало, что этот шаг помешает концентрации земли в руках нескольких людей, остановит обнищание жителей сельской местности и гарантирует, что земля и в дальнейшем будет обрабатываться. Однако суд установил, что государство не обеспечило справедливого баланса между интересами общества и имущественными правами заявителей", - говорится в сообщении.


Подробнее
Недостатки – или продолжения достоинств: что такое профдеформация юристов
04.06.2018
Тип материала: Статьи
Недостатки – или продолжения достоинств: что такое профдеформация юристов

Стресс и переработки – неизбежная часть юридических будней, и напряжение не компенсируется даже доходом, который в крупных компаниях значительно превышает средний заработок. Существует ли при этом профессиональная деформация юристов либо в юриспруденцию идут люди, в которых уже заложены определенные черты? Верно и то, и другое, считают сами представители юридической профессии.


Подробнее
«Конституційна Скарга, як право на перегляд рішень за виключними обставинами».
04.06.2018
Тип материала: Статьи
«Конституційна Скарга, як право на перегляд рішень за виключними обставинами».

Зазначу, що вже понад 600 скарг було відхилено через недотримання правил подання цієї скарги. Але це Вас не позбавляє права подати її ще раз.
На своєму прикладі юрист В’ячеслав Плескач, продемонстрував правильність подачі даної скарги:


Подробнее
Торговельна марка та комерційне найменування. Судова практика збільшується – розбіжності залишаються.
04.06.2018
Тип материала: Статьи
Торговельна марка та комерційне найменування.  Судова практика збільшується – розбіжності залишаються.

При розгляді та прийнятті рішень по суті спорів щодо захисту прав на торговельну марку господарські суди застосовують норми як Господарського/Господарського процесуального кодексів України так і Цивільного кодексу України, оскільки вони взаємодоповнюють один одного в процесі розгляду цих справ. Так, Господарським процесуальним кодексом України встановлено право звернення до господарського суду юридичних осіб/ суб’єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб, за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів


Подробнее
Забезпечення електронного доказу в порядку ст.116 Цивільного процесуального кодексу України. Переписка осіб за допомогою мобільного додатку (Viber, Telegram, Whatsapp)
03.06.2018
Автор: Виталий
Тип материала: Статьи
Забезпечення електронного доказу  в порядку ст.116 Цивільного процесуального кодексу України. Переписка осіб за допомогою мобільного додатку (Viber, Telegram, Whatsapp)

Згідно ч.1 та ч. 3 ст. 100 ЦПК України електронними доказами є інформація в електронній (цифровій) формі, що містить дані про обставини, що мають значення для справи, зокрема, електронні документи (в тому числі текстові документи, графічні зображення, плани, фотографії, відео- та звукозаписи тощо), веб-сайти (сторінки), текстові, мультимедійні та голосові повідомлення, метадані, бази даних та інші дані в електронній формі. Такі дані можуть зберігатися, зокрема, на портативних пристроях (картах пам’яті, мобільних телефонах тощо), серверах, системах резервного копіювання, інших місцях збереження даних в електронній формі (в тому числі в мережі Інтернет).


Подробнее
Як Велика Палата Верховного Суду «захистила» права вагітних жінок
02.06.2018
Тип материала: Статьи
Як Велика Палата Верховного Суду «захистила» права вагітних жінок

На цьому тижні увагу засобів масової інформації привернула недавня постанова Великої Палати Верховного Суду від 16.05.2018р. у справі 759/19440/15-ц, де вагітна жінка, яка працювала на умовах строкового трудового договору, намагалась захистити своє право на відпустку по вагітності та пологах, доводячи те, що роботодавець не мав права її звільняти в стані вагітності


Подробнее
Правова допомога або професійна правнича?
31.05.2018
Тип материала: Статьи
Правова допомога або професійна правнича?

Правовою основою діяльності адвокатури України є Конституція України. Натомість, ст. 26 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" говорить, що адвокатська діяльність здійснюється на підставі договору про надання правової допомоги. Документом, що посвідчує повноваження адвоката на надання правової допомоги, зокрема, може бути договір про надання правової допомоги.


Подробнее
Провести выемку документов может только следователь, который не допустит ошибок в ходатайстве
31.05.2018
Тип материала: Статьи
Провести выемку документов может только следователь, который не допустит ошибок в ходатайстве

Зазначається, що Кримінальний процесуальний кодекс передбачив такий захід, як тимчасовий доступ до речей та документів. Він полягає в зобов’язанні особи, у володінні якої перебувають речі й документи, дати стороні кримінального провадження можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).


Подробнее
Чому Єврокомісія не оштрафувала "Газпром"
31.05.2018
Тип материала: Статьи
Чому Єврокомісія не оштрафувала "Газпром"

Обираючи між двома варіантами - штрафувати "Газпром" за його дії у Центральній та Східній Європі (ЦСЄ) чи ні - Єврокомісія вирішила російську компанію не карати. За результатами семилітнього антимонопольного розслідування Брюссель пішов на мирову з "Газпромом" і у четвер, 24 травня, наклав на нього низку зобов'язань. Їхня ціль - забезпечити вільний рух газу між країнами ЄС за конкурентними цінами.


Подробнее
АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА: нові законодавчі зміни
30.05.2018
Тип материала: Статьи
АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА: нові законодавчі зміни

16 листопада 2017 року Верховна Рада України прийняла Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів" (надалі – Закон), покликаний забезпечити належний захист прав акціонерів та підвищити рівень прозорості діяльності акціонерних товариств.
Зазначений Закон підписаний Президентом України 03 січня 2018 року та набрав чинності 06 січня 2018 року (за винятком ряду положень, які вступають у дію з 01 травня 2018 року, 01 липня 2018 року та 01 січня 2019 року)


Подробнее
Потерпілий в кримінальному провадженні: сторона чи ні?
30.05.2018
Тип материала: Статьи
Потерпілий в кримінальному провадженні: сторона чи ні?

«Захисник, мабуть, читав кодекс, та недочитав», - така фраза пролунала з вуст прокурора в судовому засіданні. Так він намагався довести неправильність моєї позиції щодо відсутності у сторони захисту обов’язку відкривати потерпілому отримані під час судового розгляду додаткові матеріали. Прокурор наполягав, що потерпілий є стороною обвинувачення, а тому відкривати йому матеріали необхідно. І суд прокурора підтримав. Щоправда, без обґрунтування нормами закону, а обмежившись лише висловлюванням, що потерпілий в будь-якому випадку учасник кримінального провадження.


Подробнее
Валютная либерализация — шанс, которым нужно правильно воспользоваться
29.05.2018
Тип материала: Статьи
Валютная либерализация — шанс, которым нужно правильно воспользоваться

Украина, даже стабилизировав экономику, все еще балансирует на краю пропасти, и баланс этот зыбкий. Для того чтобы хотя бы отойти от ее края на безопасное расстояние, роста ВВП в 2–3% недостаточно. Стране необходим экономический прорыв. Он возможен только при новых правилах игры. Именно такие новые правила для украинцев на международной арене обеспечит имплементация нового закона


Подробнее
Еще 20
Корисні посилання
+ Розмістити посилання
Реклама

Популярні статті
Дайджесты Протокол
Популярная литература
Популярные события
Популярный досуг
Справочники