Юридический мир / Литература

Исскуство говорить на суде. О сословии адвокатов
23.06.2018
Автор: ЮрКнига
Исскуство говорить на суде. О сословии адвокатов

Переведенное присяжным поверенным В.В. Быховским сочиненіе „L'art de plaider" принадлежитъ перу гентского адвоката, занимающаго, очевидно, высокое положеніе в средe своих коллег, так как на заглавном листe Французскаго подлинника значится, что Hermann de Baets состоит адвокатом при апелляционном судe (advocat pres la Cour d'appel), членом Совета (membre du Conseil de discipline) и председателем Французской Конференции молодых адвокатов (president de la Conference), в собрании которой он и читал свои лекции об искусстве говоритm на судe (l'art de plaider). Впоследствии он издал их отдельною книгою, посвященною состоявшим при нем стажерам (a mes stagiaires).


Подробнее
Искусство перекрестного допроса
22.06.2018
Автор: ЮрКнига
Искусство перекрестного допроса

Это первое переводное издание классика западной юридической литературы Франсиса Л. Веллмана. Книга «Искусство перекрестного допроса» давно стала бестселлером среди адвокатов США и Великобритании. Современному юристу она будет полезна, прежде всего, описанием и детальным разбором множества тактических приемов перекрестного допроса.


Подробнее
Правовые заключения в деловом обороте
21.06.2018
Автор: ЮрКнига
Правовые заключения в деловом обороте

Автор: Артур Норман Филд 
Видавництво: ЦУЛ
ISBN: 978-611-01-0861-4
Рік видання: 2017
Обкладинка: тверда
Кількість сторінок: 352 

Ціна: 340 грн.

Первое практическое пособие на русском языке по подготовке юридически грамотных, логи...


Подробнее
Очерки об адвокатуре
20.06.2018
Автор: ЮрКнига
Очерки об адвокатуре

Книга серии "Классика адвокатуры" Максима Моисеевича Винавера "Очерки об адвокатуре" это настольная книга многих поколений юристов. Адвокаты XXI в. обязаны знать, чтить и черпать самые лучшие традиции адвокатуры из своего прошлого чтобы развивать институт адвокатуры в современных условиях.

Книга будет интересна юристам, адвокатам, судьям, государственным служащим, студентам, аспирантам и преподавателям юридических вузов и факультетов.


Подробнее
Об адвокатуре у римлян, во Франции и в Германии
19.06.2018
Автор: ЮрКнига
Об адвокатуре у римлян, во Франции и в Германии

Изучаются вопросы деятельности адвокатов в Древнем Риме, во Франции и Германии. Особое внимание уделяется французской адвокатуре. Воспроизведено в оригинальной авторской орфографии издания 1876 года (издательство "Москва, Университетская типография (М. Катков), на Страстном бульваре.


Подробнее
Науково-практичний коментар Кримінально-виконавчого кодексу України
12.06.2018
Автор: ЮрКнига
Науково-практичний коментар Кримінально-виконавчого кодексу України

Запропонований коментар враховує усі новації та зміни станом на травень 2018 року, а також досягення і приорітети правової науки у цій галузі права. При цьому перевага при побудові коментаря віддається саме практичному застосуванню норм права у сучасних політичних та соціально-економічних умовах нашої держави.
Видання розраховано у першу чергу на працівників пенітенціарної служби, працівників правоохоронних органів, суддів, адвокатів, правозахисників, працівників соціальної служби, представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, студентів юридичних факультетів, просто зацікавлених читачів.


Подробнее
Науково-практичний коментар Митного кодексу України
11.06.2018
Автор: ЮрКнига
Науково-практичний коментар Митного кодексу України

Науково-практичний коментар Митного кодексу України подано з урахуванням останніх змін та доповнень станом на квітень 2018 року.
Видання пропонується для працівників органів доходів і зборів, спеціалістів митної справи, підприємців, правників та інших осіб.


Подробнее
Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення
10.06.2018
Автор: ЮрКнига
Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення

У даному науково-практичному коментарі подано постатейний аналіз чинної редакції Кодексу України про адміністративні правопорушення з урахуванням останніх змін і доповнень станом на 10 квітня 2018 року.
Особливу увагу приділено складам правопорушень, що зазнали змін в 2016-2018 р., а також новим складам правопорушень, запровадженим законодавцем в цей період.


Подробнее
Науково-практичний коментар Кодексу законів про працю України
09.06.2018
Автор: ЮрКнига
Науково-практичний коментар Кодексу законів про працю України

У даному науково-практичному коментарі подано ґрунтовний аналіз чинної редакції Кодексу законів про працю України з урахуванням останніх змін і доповнень. Коментар, призначений для практичного застосування і зацікавить керівників підприємств, установ, організацій, працівників профспілкових організацій, практикуючих правників, студентів юридичних факультетів та всіх, хто цікавиться трудовим правом.


Подробнее
Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. Злочини проти власності.
08.06.2018
Автор: ЮрКнига
Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. Злочини проти власності.

Науково-практичне кроментування у цій книзі базується на кращих наукових джерелах, практиці судів, враховує дані судової статистики, міжнародні стандарти, кращий національний та зірубіжний досвід розслідування відповідних кримінальних проваджень, і здійснюється насамперед задля забезпечення єдності і професійності судової, слідчо-прокурорської, адміністративної, іншої правозастосовної практики застосування законодавства. Єдність судової практики є особливо важливою під кутом зору дотримання принципу рівності всіх перед законом і судом та принципу справедливості.


Подробнее
Обновленное пособие ЕСПЧ по СПРАВЕДЛИВОМУ СУДУ для юристов и адвокатов
08.06.2018
Обновленное пособие ЕСПЧ по СПРАВЕДЛИВОМУ СУДУ для юристов и адвокатов

Довидас Віткаускас – консультант з питань реформи у сфері юстиції та належного врядування. Маючи багаторічний досвід ро- боти юристом у Секретаріаті Європейського суду з прав людини, а також освіту в галузі литовського й англійського права, він надає консультації урядам різних країн з питань системних інституційних реформ, очолюючи групи експертів під час упровадження заходів у межах проектів Ради Європи та Європейського Союзу. Д. Віткаускас та- кож проводить навчання для юристів на теми стандартів прав людини та належного здійснення правосуддя. Він оновив друге видання цього посібника.


Подробнее
Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України
07.06.2018
Автор: ЮрКнига
Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України

У даному науково-практичному коментарі подано постатейний аналіз положень Кримінального кодексу України з урахуванням останніх змін і доповнень станом на 15 березня 2018 року.
В процесі підготовки коментаря автори намагались зробити акцент саме на практичному аспекті застосування норм Кримінального кодексу України з урахуванням особливостей тієї сфери суспільних відносин, якої вони стосуються.


Подробнее
Принципы международного уголовного права
06.06.2018
Автор: ЮрКнига
Принципы международного уголовного права

Рассмотрены развивающаяся судебная практика Международного уголовного суда, а также и решения, принятые международными уголовными трибуналами по бывшей Югославии и Руанде.
В издание также включена глава, посвященная осуществлению национальными и "гибридными" судами уголовного преследования за совершение международных преступлений. Работа содержит подробный предметный указатель, а также указатели судебных решений и нормативных источников.


Подробнее
Науково-практичний коментар Житлового кодексу України
06.06.2018
Автор: ЮрКнига
Науково-практичний коментар Житлового кодексу України

У даному науково-практичному коментарі подано ґрунтовний аналіз чинної редакції Житлового кодексу Української РСР з урахуванням останніх змін і доповнень.
Коментар, що призначений для правників, студентів юридичних факультетів, спеціалістів з управління житловим фондом, іншого широкого кола читачів, вже буде до сучасної редакції вказаного кодексу.


Подробнее
Науково-практичний коментар Земельного кодексу України
05.06.2018
Автор: ЮрКнига
Науково-практичний коментар Земельного кодексу України

Даний науково-практичний коментар до Земельного кодексу України пропонується для використання суддями, прокурорами, слідчими, детективами, адвокатами та спеціалістами в галузі земельного законодавства для використання в практичній роботі.


Подробнее
Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України
04.06.2018
Автор: ЮрКнига
Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України

У даному науково-практичному коментарі Сімейного кодексу України проведено ретельний аналіз усіх статей.
Аналіз статей проводився з урахуванням Цивільного, Господарського, Кримінального, Адміністративного кодексів та нормативно-правових актів України, які більш детально окреслюють норми статей Кодексу та застосовуються у судовій практиці.
Коментар буде корисним працівникам державних органів, нотаріусам, адвокатам, юрисконсультам, науково-педагогічним працівникам, аспірантам, ад’юнктам, здобувачам, пошукачам, магістрам, курсантам, слухачам та студентам вищих навчальних закладів України, а також пересічним громадянам України.


Подробнее
Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України
04.06.2018
Автор: ЮрКнига
Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України

Додаються тексти і витяги з текстів нормативно-правових актів з питань організації адміністративного судочинства, широко аналізується судова практика щодо застосування окремих положень КАСУ. Мета коментаря – дати чітке системне уявлення про адміністративний юрисдикційний процес як врегульовану нормами адміністративного процесуального права діяльність суду, що здійснюється в установленому законом порядку та визначається системою взаємопов'язаних адміністративних процесуальних прав, обов'язків і адміністративних процесуальних дій суду та учасників процесу з їх реалізації.


Подробнее
Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України
03.06.2018
Автор: ЮрКнига
Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України

Мета науково-практичного коментаря Господарського процесуального кодексу України - дати чітке системне уявлення про господарський процес, як врегульовану нормами господарського процесуального права діяльність суду, що здійснюється в установленому законом порядку та визначається системою взаємопов'язаних господарських процесуальних прав, обов'язків і господарських процесуальних дій суду, органу державного виконання та учасників процесу з їх реалізації.


Подробнее
Науково-практичний коментар Господарського кодексу України
02.06.2018
Автор: ЮрКнига
Науково-практичний коментар Господарського кодексу України

У даному коментарі на основі наукового аналізу Господарського кодексу України та узагальнення правозастосовної практики, зокрема щодо вирішення судами господарських спорів наводиться постатейне тлумачення його положень, що визначають основні засади господарювання в Україні і регулюють господарські відносини, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб'єктами господарювання.


Подробнее
Міжнародне публічне право: підручник
02.06.2018
Автор: ЮрКнига
Міжнародне публічне право: підручник

У підручнику проаналізовано різні аспекти становлення, сучасного стану та перспектив розвитку міжнародного публічного права, зміст його основних принципів, галузей та інститутів.
При розкритті галузей акцентовано увагу на особливостях джерельної бази, галузевих принципів, інституційної системи, суб’єктного складу.
Значна увага приділена імплементації міжнародно-правових норм у законодавстві України.


Подробнее
Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України
31.05.2018
Автор: ЮрКнига
Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України

Автор: Лошицький М.В. 
Видавництво: Видавничий дім "Професіонал"
ISBN: 978-966-370-351-0
Рік видання: 2018
Обкладинка: тверда
Кількість сторінок: 1272 

Ціна: 1600 грн

Станом на 20 січня 2018 року

Науково-практичний коментар К...


Подробнее
Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України
31.05.2018
Автор: ЮрКнига
Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України

У даному науково-практичному коментарі подано постатейний аналіз чинної редакції Цивільного процесуального кодексу України з урахуванням змін і доповнень станом на 12 лютого 2018 року.
Видання розраховано на суддів та працівників суду, адвокатів, прокурорів, нотаріусів, студентів, аспірантів і викладачів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться питаннями організації і провадження судами справ в порядку цивільного судочинства.


Подробнее
Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України
31.05.2018
Автор: ЮрКнига
Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України

У даному науково-практичному коментарі подано постатейний аналіз положень Цивільного кодексу України з урахуванням останніх змін і доповнень.
Видання розраховано на суддів, практикуючих юристів, студентів, аспірантів і викладачів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться питаннями правового регулювання цивільних відносин в Україні.


Подробнее
Цивільне судочинство. Процесуальні документи. Практичний коментар та зразки
26.05.2018
Автор: ЮрКнига
Цивільне судочинство. Процесуальні документи. Практичний коментар та зразки

Мета цього збірника – зорієнтувати звичайного громадянина у складнощах цивільно-процесуальних відносин, надання йому можливості самостійно оцінити свої сили при захисті своїх прав, можливості здійснення самостійного і вільного вибору при здійсненні цивільного провадження, запобігання помилкам при складанні процесуальних документів у разі, коли немає можливості скористатись юридичною допомогою.


Подробнее
Господарське судочинство. Процесуальні документи. Практичний коментар та зразки
25.05.2018
Автор: ЮрКнига
Господарське судочинство. Процесуальні документи. Практичний коментар та зразки

Цей практичний посібник покликаний перш за все визначити загальні правила складання процесуальних документів з визначенням їх черговості, строків подання та інших супутніх складових. Саме тому наголос буде зроблений на цьому, а не на якнайширшому охопленні конкретних правовідносин, які є предметом судового розгляду.
Посібник розрахований на широке коло читачів, які потребують практичних порад при зверненні до суду. Також посібник буде у нагоді правникам-початківцям та студентам юридичних факультетів.


Подробнее
Корисні посилання
+ Розмістити посилання
Реклама
Популярні статті
Популярні судові рішення
Дайджесты Протокол
Популярная литература
Популярные события
Популярный досуг
Справочники