Юридична дискусія / Статті

Ваша думка!
Хто в Україні був найпаскуднішим Генпрокурором?


Оберіть варіант відповіді
щоб побачити результати опитування
Чего хочет прокурор, или Как защититься от недобросовестного истребования земли?
19.06.2018
Тип матеріалу: Статті
Чего хочет прокурор, или Как защититься от недобросовестного истребования земли?

В качестве основания для предъявления этих исков прокуроры ссылаются на решения судов, которыми признаны незаконными и отменены решения местного совета или администрации о передаче земельных участков в частную собственность и признаны недействительными государственные акты на землю, которые были оформлены первичным получателям на основании таких решений.


Детальніше
О презумпции невиновности в делах об административных правонарушениях
18.06.2018
Тип матеріалу: Статті
О презумпции невиновности в делах об административных правонарушениях

На первый взгляд, применение этой нормы в контексте рассмотрения дел об административных правонарушениях не является обоснованным, ведь речь в упомянутой выше норме Основного Закона идет только о преступлениях - т.е., об уголовно наказуемых противоправных виновных деяниях, ответственность за совершение которых предусмотрена Уголовным кодексом Украины. Административные же правонарушения являются менее общественно опасными деяниями, и ответственность за их совершения предусмотрена Кодексом Украины об административных правонарушениях.


Детальніше
Чи можна відомості з інтернету вважати " загальновідомими обставинами" в розумінні ЦПК України?
18.06.2018
Тип матеріалу: Статті
Чи можна відомості з інтернету вважати " загальновідомими обставинами" в розумінні  ЦПК України?

Важливим у цьому сенсі є питання дослідження судом таких електронних як відомості з мережі Інтернет. При чому, поміж іншого, цікавою є практика застосування інституту загальновідомої обставини, яка дозволяє учасникам справи не доказувати певні обставини, інформація про які міститься у всесвітній павутині.
Перед тим як дати визначення поняттю “загальновідома обставина” слід зазначити, що тривалий час розглядається питання співвідношення понять “загальнодоступність” та “загальновідомість”, що є цікавим в межах розгляду питання, що стосується відомостей з мережі Інтернет.


Детальніше
Невизнане затримання або затримання із затримкою в його реєстрації, як порушення прав людини
17.06.2018
Тип матеріалу: Статті
Невизнане затримання або затримання із затримкою в його реєстрації,  як порушення прав людини

Досить часто у протоколі затримання слідчий зазначає місцем затримання особи власний кабінет. Особливо цікаво зачитувати такі дані, коли особа перебувала у розшуку і, раптово, самостійно прибуває до слідчого або ж зупинений був транспортний засіб, а особа нібито по запрошенню прийшла в кабінет слідчого, де її і затримали. Чи виправдане замовчування та несвоєчасне реагування захисника на таку очевидну невідповідність фактичним обставинам?


Детальніше
«Жити по-новому» або ТзОВ без кворуму загальних зборів!
16.06.2018
Тип матеріалу: Статті
«Жити по-новому» або ТзОВ без кворуму загальних зборів!

До уваги усіх щасливих власників часток у ТзОВках, ми на порозі революції! Корпоративної революції!!! Принаймні так у Пояснювальній записці заявляли автори вже сьогодні Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», що 17.06.2018р. вступає в законну силу, оскільки: « …. вони проаналізували весь світовий досвід і написали дійсно революційний законопроект».


Детальніше
Законодавче врегулювання інституту корпоративних договорів та безвідкличної довіреності
15.06.2018
Тип матеріалу: Статті
Законодавче врегулювання інституту корпоративних договорів та безвідкличної довіреності

Зокрема, Закон вводить поняття корпоративного договору (надалі – договір), встановлює можливість видачі безвідкличної довіреності за корпоративними правами.
Поняття корпоративних договорів в Україні не є чимось новим, адже існує ще з моменту прийняття Закону України «Про господарські товариства», а саме – договори між акціонерами. Проте, із прийняттям Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», корпоративний договір повинен вирішити проблемні питання між учасниками товариства та правильно організувати взаємодію в товаристві.


Детальніше
Позови і справи в українських судах від диваків
14.06.2018
Тип матеріалу: Статті
Позови і справи в українських судах від диваків

Позов про закриття порталу в потойбічний світ
Прийняття до провадження цього позову “прогриміло” в соцмережах влітку минулого року. З першого погляду, предметом позову є звичайні вимоги: усунення перешкод у спілкуванні та вихованні дітей, відібрання дітей та зобов'язання вчинити певні дії, однак перелік із 24 позовних вимог привертає увагу своєю оригінальністю, як для української судової системи.


Детальніше
Питання сплати судового збору за оскарження рішень судів щодо дій органів ДВС
13.06.2018
Тип матеріалу: Статті
Питання сплати судового збору за оскарження рішень судів щодо дій органів ДВС

Огляд судової практики з питань сплати судового збору за оскарження судових рішень, ухвалених за результатами розгляду скарг на дії органів ДВС.
Правові засади справляння судового збору регулюються спеціальним законодавством, в свою чергу процесуальне законодавство закріплює особливості судових витрат по справі, які складаються з судового збору, та витрат, пов’язаних з розглядом справи.


Детальніше
ПРОКУРОР В ХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ : что нужно знать, чтобы не стать жертвой государственного произвола
12.06.2018
Автор: Юдін Олег
Тип матеріалу: Статті
ПРОКУРОР В ХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ : что нужно знать, чтобы не стать жертвой государственного произвола

«У визначених законом випадках прокурор звертається до суду з позовною заявою, бере участь у розгляді справ за його позовами, а також може вступити за своєю ініціативою у справу, провадження у якій відкрито за позовом іншої особи, до початку розгляду справи по суті, подає апеляційну, касаційну скаргу, заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами.»


Детальніше
Что не так в законе об оценке влияния на окружающую среду
12.06.2018
Тип матеріалу: Статті
Что не так в законе об оценке влияния на окружающую среду

Філософія нового закону про оцінку впливу на довкілля — ОВД — правильна, бо це захист природи.
Закон впроваджує європейську модель процедури оцінки впливу на довкілля.
Понад 700 компаній вже подали заявки до Єдиного реєстру Міністерства природи щодо проходження нової процедури. Понад 120 з них — газовидобувні компанії.
Останні нарікають на неефективну процедуру оцінки впливу на довкілля і застерігають про зрив планів щодо нарощування видобутку газу в Україні.


Детальніше
Право на забвение: можно ли добиться изъятия из Интернета нежелательных данных о себе
11.06.2018
Тип матеріалу: Статті
Право на забвение: можно ли добиться изъятия из Интернета нежелательных данных о себе

З активним розвитком мережі Інтернет прискореними темпами набуває актуальності питання захисту честі, гідності та ділової репутації певної особи в контексті поширення щодо неї інформації. Ця тенденція спричинила виникнення в європейській практиці нового фундаментального права — права на забуття в мережі Інтернет (англ. right to be forgotten). Під ним розуміється право фізичної особи за певних умов вимагати від оператора пошукової системи видалення посилань на певні сторінки, які відображаються в списку результатів пошуку при введенні імені такої особи в пошуковий рядок, та в разі відмови оператора — звернутися з такими вимогами до суду.


Детальніше
Ограничение прав собственности должника является гарантией справедливой сатисфакции
10.06.2018
Тип матеріалу: Статті
Ограничение прав собственности должника является гарантией справедливой сатисфакции

В узагальненні практики розгляду судами заяв про забезпечення позову сказано, що, виходячи з інформації, наданої судами області, а також даних апеляційного суду, можемо зробити висновок: більшість заяв про забезпечення позову розглядали у справах про стягнення заборгованості за кредитним договором, за договором позики та про поділ спільного майна подружжя.
Найчастіше застосовувалися заходи забезпечення позову у вигляді накладення арешту на майно чи заборони вчиняти дії щодо його відчуження. Забезпечували позови й у справах про визнання недійсними договорів, визнання недійсними результатів прилюдних торгів, усунення перешкод у користуванні майном.


Детальніше
Правило Міранди або Ви маєте право зберігати мовчання та право на адвоката.
07.06.2018
Тип матеріалу: Статті
Правило Міранди або Ви маєте право зберігати мовчання та право на адвоката.

Взагалі, справа була зрозумілою, жодних сумнівів щодо обвинувального вироку не було. Адвокат Мірнанди, Елвін Мур розумів це як ніхто інший. Однак в ті часи, адвокати та громадські діячі вели боротьбу з поліцейським свавіллям. Мур вирішив, що Міранда як не хто інший підходить на роль «жертви правосуддя». Головним аргументам у захисті Е. Міранди було те, що йому не були належним чином роз'яснені його права, а отже, його визнання і інші докази, які отримані з порушеннями, повинні бути вилучені зі справи.


Детальніше
Письменный опрос сторон как новелла гражданского процессуального законодательства
06.06.2018
Тип матеріалу: Статті
Письменный опрос сторон как новелла гражданского процессуального законодательства

ГПК Украины предусматривает некоторые особенности реализации прав и обязанностей участников дела именно в исковом производстве. Так, согласно ч. 2 ст. 43 ГПК Украины, участники дела обязаны подавать все имеющиеся у них доказательства в порядке и сроки, установленные законом или судом, не скрывать доказательства, а также предоставлять суду полные и достоверные пояснения по вопросам, которые поставлены судом, а также участниками дела в судебном заседании. В предыдущей редакции ГПК Украины статьи 27 и 31 прямо не закрепляли такого права и соотносящейся с ним обязанностью задавать вопросы и предоставлять ответы лицами, принимающими участие в деле, в том числе и сторонами. В новой же редакции ГПК Украины такое право и связанная с ним обязанность закреплены отдельным пунктом ст. 43.


Детальніше
БЕЗ ЗГОДИ НЕМАЄ ІНФОРМАЦІЇ? АБО ПРАВИЛО, ЯКЕ КРАЩЕ ЗАБУТИ
06.06.2018
Тип матеріалу: Статті
БЕЗ ЗГОДИ НЕМАЄ ІНФОРМАЦІЇ? АБО ПРАВИЛО, ЯКЕ КРАЩЕ ЗАБУТИ

Аналіз правозастовчої практики показує неоднакове розуміння суб’єктами приватного та публічного права положень норм Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та Закону України «Про захист персональних даних» у частині, що стосується доступу адвоката до персональних даних третьої особи.
Мова йде про витребування адвокатами конфіденційної інформації (персональних даних) третьої особи (не клієнта) за запитами, зробленими у зв'язку з наданням правничої допомоги клієнту.


Детальніше
Squeeze-out. Как не обижать маленьких
05.06.2018
Тип матеріалу: Статті
Squeeze-out. Как не обижать маленьких

Эта процедура позволяет мажоритарным акционерам, владеющим доминирующим пакетом акций свыше 95%, отобрать у миноритариев их долю насильно и фактически за бесценок.
Достаточно только дать Национальному депозитарию распоряжение путем размещения так называемого публичного безотзывного требования перевести все акции на свой счет, а миноритариям — перевести денежные средства на специальный счет escrow в банке.


Детальніше
Недостовірність доказів
05.06.2018
Тип матеріалу: Статті
Недостовірність доказів

Статтею 84 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.


Детальніше
Земельный мораторий отменять не надо. Что на самом деле означает громкое решения ЕСПЧ против Украины
05.06.2018
Тип матеріалу: Статті
Земельный мораторий отменять не надо. Что на самом деле означает громкое решения ЕСПЧ против Украины

Европейский суд отметил, что после падения Советского Союза Украина преимущественно раздавала сельскохозяйственные угодья людям, которые ранее работали в колхозах. Но при этом государство ввело, якобы временно, запрет на продажу такой земли.
"Правительство утверждало, что этот шаг помешает концентрации земли в руках нескольких людей, остановит обнищание жителей сельской местности и гарантирует, что земля и в дальнейшем будет обрабатываться. Однако суд установил, что государство не обеспечило справедливого баланса между интересами общества и имущественными правами заявителей", - говорится в сообщении.


Детальніше
Недостатки – или продолжения достоинств: что такое профдеформация юристов
04.06.2018
Тип матеріалу: Статті
Недостатки – или продолжения достоинств: что такое профдеформация юристов

Стресс и переработки – неизбежная часть юридических будней, и напряжение не компенсируется даже доходом, который в крупных компаниях значительно превышает средний заработок. Существует ли при этом профессиональная деформация юристов либо в юриспруденцию идут люди, в которых уже заложены определенные черты? Верно и то, и другое, считают сами представители юридической профессии.


Детальніше
«Конституційна Скарга, як право на перегляд рішень за виключними обставинами».
04.06.2018
Тип матеріалу: Статті
«Конституційна Скарга, як право на перегляд рішень за виключними обставинами».

Зазначу, що вже понад 600 скарг було відхилено через недотримання правил подання цієї скарги. Але це Вас не позбавляє права подати її ще раз.
На своєму прикладі юрист В’ячеслав Плескач, продемонстрував правильність подачі даної скарги:


Детальніше
Ще 20
Корисні посилання
+ Розмістити посилання
Реклама

Популярні статті
Популярні судові рішення
Дайджести Протокол
Популярна література
Популярні події
Популярне дозвілля
Довідники